KOMORNI ZBOR RTV SLOVENIJA

KOMORNI ZBOR RTV SLOVENIJA, DIR. SEBASTJAN VRHOVNIK: PROTESTANTSKI NAPEVI

Resna

Format: CD

Šifra: 112003

EAN: 3838898112003

    Nakup:

Slovenski protestantski voditelji so v kratkem obdobju petinštiridesetih let (1550–1595) natisnili nič manj kot 56 knjig, večinoma verske vsebine, med drugim leta 1584 celotno Sveto pismo v dokončnem prevodu Jurija Dalmatina. Od teh 56 knjig jih kar osem ima glasbene note, kar je natanko ena sedmina vseh tiskov. Še več: že prva slovenska knjiga, Catechismus iz leta 1550, ima šest katekizemskih pesmi in litanije, vse z notami. Teh osem knjig z notami je zelo različnih. Že na prvi pogled jih lahko razdelimo na dve enaki skupini. V prvi skupini so priložnostni tiski ali tiski s drugim, ne prvotno glasbenim namenom, ki imajo tudi pesmi z notami; v drugi skupini pa so prave pesmarice, čeprav naslov knjige tega povsem natančno vedno ne izda. Slovenski protestantski voditelji so za svoje pesmi črpali iz nemških predlog, in sicer tako po literarni kot po glasbeni plati. Razlika je v tem, da so bili na literarni plati precej bolj samostojni kot na glasbeni. Večina pesmi so samostojne pesnitve. To velja tudi za tiste pesmi, ki imajo na začetku latinski ali nemški naslov. »Trubar vzame iz nemških pesmaric tekst, ga prevede in brez napeva priobči v slovenski pesmarici; k napevu pa zloži novo, smiselno sorodno pesem, tako da imamo pri teh napevih dvojno besedilo, prevod in samostojno pesnitev,« meni Josip Čerin. Slovenski reformatorji niso samo utemeljitelji knjižnega jezika in spretni prevajalci, ampak tudi samostojni pesniki. Zato lahko imamo mnogo besedil slovenskih protestantskih pesmi za izvirne pesnitve.

 

NAPEVI

1. Adam Bohorič (Ta celi catehismus, 1584), prir. Matej Hubad: Jutranja pesem 3.27
Barbara Tišler, sopran (
poslušaj!)
2. Cantiuncula Luther, verzi Adam Bohorič po P. Trubarju,: Ne daj naš oča, lubi Bug 2.39
Andrej Misson, orgle
3. Cantiuncula Luther, verzi P. Trubar: Ne daj naš oča, lubi Bug 1.26
4. Primož Trubar (Katekizem, 1550), prir. Janez Močnik: Nu pujte, pujte, vsi ljudje 2.41

Primož Trubar (Katekizem, 1550), prir. Ivan Florjanc: Šest pesmi iz Trubarjevega katekizma 1550
5. Nu pujte, pujte vsi ljudje 0.54
6. Poslušaj človik, rezumej 0.47
7. Jest verjo v eneiga Boga 1.03
8. Oča naš, kir v nebesih sidiš 1.44
9. Kadar je Jezus v nebu šal 0.58
10. Sveti Paul v enim listi 1.51

Primož Trubar (Tri duhovske pejsni, 1575), harmonizacija Andreja Missona v Bachovem slogu:
11. Jezus je v smrtni ječi bil 2.54
12. Christe, kir boš imenovan 2.04
13. O Bug, zakaj ti dopustiš 2.40
14. Kadar je Jezus v nebu šal 2.55
Andrej Misson, orgle

Primož Trubar (Tri duhovske pejsni, 1575), harmonizacija Andreja Missona v impresionističnem slogu:
15. Jezus je v smrtni ječi bil 2.59
16. Christe, kir boš imenovan 2.00
17. O Bug, zakaj ti dopustiš 2.50
Andrej Misson, orgle

18. Primož Trubar (Ta celi catehismus, 1574): Litania in alio tono 6.39
Martina Burger, sopran
Špela Vrtačnik, alt
Metod Palčič, tenor
Tomaž Zadnikar, bas
Andrej Misson, orgle

19. Adam Bohorič (Ta celi catehismus, 1584), prir. Uroš Krek: 4.44
Jutranja pesem za mešani zbor in trobilni kvintet z zvonovi
Slovenski trobilni kvintet, zvonovi: Jože Bogolin
Tatjana Vasle, sopran